Despre noi

tipareste trimite pe mail

 homepage

Detalii

Autor: APM Maramureş,
Adăugat: 2010-08-17 13:47:22
Ultima actualizare: 2014-10-13 16:25:42

Peisaje din judeţul Maramureş

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 983/1990 si Ordinul Ministrului Mediului nr. 11/1990, numindu-se iniţial Agentia pentru Protectia Mediului Baia Mare; actualmente se numeste Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2010, precum şi a altor acte normative aplicabile. Agentia pentru Protectia Mediului a fost reorganizată în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completarile ulterioare.
APM Maramureş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Datele de contact ale APM Maramureş

Sediul: strada Iza, nr. 1A, cod. 430073, Baia Mare, jud. Maramureş
Numar de telefon: Secretariat: 0262-276304
Numar fax: 0262-275222
Adresa de e-mail: office@apmmm.anpm.ro
Adresa paginii de internet: http://apmmm.anpm.ro

DIRECTOR EXECUTIV APM Maramureş – Gabriel TĂMÂIAN

Cod fiscal:                  3627307
Cont de plată tarife:  RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX
Trezoreria:                   Baia Mare
Beneficiar:                   APM Maramureş

NOTĂ:

o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operatiunea efectuata, se va depune, odata cu dosarul de documentatie, pentru justificarea plătii, la sediul APM Maramureş

  Programul de functionare al APM Maramureş:
Luni – Joi:  8:00 – 16:30;
Vineri:        8:00 - 14:00.

 Program de preluare documentatii si eliberare acte de reglementare:
LUNI:             orele 8:30 - 14:00
MIERCURI:     orele 8:30 - 14:00
JOI:               orele 8:30 - 14:00
 

Programul de audienţe al personalului de conducere din cadrul APM Maramureş:
Gabriel TĂMÂIAN - DIRECTOR EXECUTIV
LUNI: orele 10:00 – 12:00

 

 Important
In cazul producerii unei situatii de poluare accidentala (incendiu, scurgeri accidentale de substante poluante in aer, apa, sol ca urmare a unor defectiuni etc), agentul economic are obligatia de a informa atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Judeţului Maramureş Gheorghe Pop de Băseşti (tel. 0262-211212) cat si Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judeţean Maramureş (tel 0262/215842) si Agentia pentru Protectia Mediului Maramureş (tel 0262/276304)- Conform Art 94 lit. l) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului

 

TAXA FOND DE MEDIU
Beneficiar:                  Administratia Fondului pentru Mediu
Cod fiscal:                  14715650
Trezoreria:                 Sector 6 Bucuresti
Cont:                           RO92 TREZ 7065 017X XX00 0155
Alte informatii pe Pagina WEB:   www.afm.ro


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.